Project Pratende Monden

Iedereen wil gehoord worden. In het huidige vluchtige social-media tijdperk wil iedereen gehoord worden en kan iedereen van zich laten horen. Iedereen praat, iedereen praat door elkaar heen, een rumoer zonder verhaal.

Maar als iedereen praat is er niemand die luistert. Iedereen is zo druk met zijn eigen woorden, ze hebben niet eens door dat niemand ze kan horen. De woorden verweren en vergaan direct nadat ze zijn uitgesproken, ze breken, verrimpelen en kwijnen weg – ontdaan van betekenis.

Digitale fotografie, analoge nabewerking.